ПОЛТАВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Вимоги до оформлення звітів з виробничої технологічної та переддипломної практики

Під час проходження практики студент складає звіт, який подається на підпис керівнику практик від підприємства за 1-2 дні до її закінчення. Аркуші звіту повинні бути пронумеровані і скріплені у папку-швидкозшивач. Звіт повинен бути виконаний на листах формату А4. На титульній сторінці повинен бути особистий підпис студента. 

Звіт з виробничої практики має містити:

  1. Титульний аркуш (Додаток 5)
  2. Щоденник практики , що має містити підписи в пунктах: «Прибув на підприємство…», «Вибув з підприємства…» та печатки (2шт) підприємства, установи, організації-бази практики (Додаток 6)
  3. Календарний графік проходження практики (Додаток 7)
  4. Відгук і оцінка роботи студента на практиці  є по суті характеристикою і в окремих випадках можуть бути замінені стандартним бланком підприємства. Аркуш заповнюється керівником практики від підприємства, скріплюється його підписом і печаткою підприємства (Додаток 3)
  5. Відгук осіб, які перевіряли проходження практики. Аркуш вшивається незаповненим (заповнюється керівником практики від навчального закладу при перевірці звіту) (Додаток 4)
  6. Реферат до звіту (Додаток 8)
  7.  Зміст (відповідно виду практики та спеціальності)
  8. Список скорочень та умовних позначень (додається відповідно рішення фахової комісії) (Додаток 9)
  9. Опис розділів змісту
  10. Список використаних джерел

Звіт має бути насиченим технічною документацією, схемами, таблицями, рецептурами тощо. Обов’язковим є висновок роботи студента на практиці з зазначенням рекомендацій по покращенню роботи конкретного відділу або підприємства в цілому.

 Форми бланків

Оформлення звіту здійснюється відповідно до  Методичних рекомендацій щодо оформлення навчальної документації студентів  Полтавського коледжу харчових технологій Національного університету харчових технологій

Звіт захищається студентом  в десятиденний термін після завершення практики перед комісією, до складу якої входять керівники практики, викладачі спецдисциплін, керівник від бази практики.