ПОЛТАВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Вимоги до оформлення щоденників з навчальної практики

Вимоги до оформлення щоденників з навчальної практики

В ході навчальної практики студентом-практикантом оформляється Щоденник практики на стандартних бланках формату А4. Щоденник заповнюється студентом-практикантом особисто, повинен містити назву дільниці або робочого місця практиканта, короткий зміст роботи, що виконується протягом дня, особистий підпис студента та керівника практики.

Щоденник з навчальної практики складається з наступного:

  1. Титульний аркуш, що має містити підписи в пунктах: «Прибув на підприємство…», «Вибув з підприємства…» та печатки (2шт) підприємства, установи, організації-бази практики (Додаток 1)
  2. Календарний графік проходження практики (Додаток 2)
  3. Відгук і оцінка роботи студента на практиці (характеристика за підписом керівника практики від підприємства) (Додаток 3)
  4. Відгук осіб, які перевіряли проходження практики. Аркуш вшивається незаповненим (заповнюється керівником практики від навчального закладу при перевірці щоденника) (Додаток 4)

Форми бланків для оформлення щоденника з навчальної практики

Підсумком  навчальної практики є іспит (кваліфікаційний іспит), який приймає майстер виробничого навчання або комісія із залученням представників або керівників практики від підприємства.