ПОЛТАВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Відкриті заняття

Дисципліна «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства»

Викладач Надточій Н.І.

26 лютого 2019 року у групі 31-ТХ викладач спецдисциплін фахової комісії зі спеціальності «Харчові технології» Надія Надточій провела відкрите заняття з дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства» на тему «Оперативне планування виробництва в закладах ресторанного господарства». Під час проведення заняття було використано мультимедійні засоби та презентаційні матеріали для кращого засвоєння нового матеріалу студентами. Надточій Н. використовувала дидактичні засоби : опорний конспект лекцій, зразок розрахункової відомості, різні види меню. Протягом усього заняття відбувався взаємозв’язок викладача зі студентами, панувала доброзичлива атмосфера. Студенти активно працювали, ділилися своїми знаннями, здобутими під час практики, а також підготували цікаві доповіді з історії виникнення меню. Використання різних форм та методів проведення відкритого заняття, високий рівень засвоєння знань студентами склали загальне позитивне враження у присутніх викладачів від лекційного заняття.


Дисципліна «Українська література»

Викладач Жаголкіна В.О.

19 березня 2019 року викладач Вікторія Жаголкіна провела в групі 11А відкрите заняття з дисципліни «Українська література» на тему «В. Стефаник. Експресіонізм у його творчості. Психологічне розкриття теми еміграції в новелі “Камінний хрест.” Історична основа твору, його сюжетно-композиційні особливості.» Форма проведення – «урок критичного мислення». Виконуючи випереджувальні завдання, студенти представили змістовні розповіді з теорії літератури, дослідження причин еміграції галичан до Америки. Поєднання класичних методів та прийомів роботи: бесіда, розповідь, словникова робота, робота з текстом із використанням мультимедійних презентацій, інтелект-карт, GR-кодів, хмарних технологій сприяло формуванню в студентів умінь аналізувати, досліджувати, узагальнювати, розвивало навички спостереження над текстом, висловлення своєї думки про прочитане, виховувало почуття патріотизму, терпіння, терпимості й співчуття. На занятті здійснювалися внутрішньопредметні та міждисциплінарні зв’язки.


Українська мова

Викладач Радченко М.Г.

10 жовтня 2019 року викладач Марина Радченко провела відкрите заняття з української мови на тему: « Основні групи фразеологізмів. Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів» у групі 11 – К спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія. Метою заняття було повторити та систематизувати знання здобувачів освіти про фразеологізми, їхню роль у мовленні; збагатити словниковий запас; сформувати вміння добирати фразеологічні синоніми й антоніми, формувати навички доречного вживання їх у мовленні; розвивати образне мислення, виховувати моральні цінності на зразках усної народної творчості. У ході заняття студенти поглиблювали знання з теми « Фразеологізми» та вдосконалювали навички вживання їх у мовленні. Вони активно із зацікавленістю виконували завдання і довели, що володіють теоретичним матеріалом і вміють застосовувати його при виконанні практичних завдань.


Дисципліна " Фізична культура"

Викладач Кметь А.Г.

23.10.2019р.викладач фізичної культури та виховання Аліна Кметь провела відкрите заняття на тему «Техніка гри у волейбол» у групі 21-М.Під час заняття студенти виконали тестові завдання з техніки гри у волейбол. Зокрема, розглянуті та вивчені питання: техніка володіння м’ячем , прийом – передача м’яча двома руками зверху ,знизу ,на місці і в русі; нижня пряма подача. Знання закріпили на практиці під час навчальної гри. Викладач використовувала сучасну мултимедійну техніку та спортивне обладнання .


Дисципліна «Громадянська освіта»

Викладач Л.Я.Грінченко

28 жовтня 2019 року викладач загальноосвітніх дисциплін Людмила Грінченко у групі 11-ТХ провела відкрите заняття з дисципліни «Громадянська освіта». Практична робота «Подолання стереотипів» викликала зацікавленість у здобувачів освіти. Студенти вдосконалювали навички групової роботи та виявляли лідерські риси, розвивали критичне мислення, знайомилися з текстовими та візуальними прикладами стереотипів, визначали шляхи їх подолання. Під час заняття кожен студент висловив свою думку хоча б раз та отримав оцінку за участь в обговоренні та виконанні письмових завдань до відеоматеріалів.


Дисципліна «Надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем і мереж»

Викладач Гак П.В.

13 листопада 2019 року в групі 41-К викладач спецдисциплін фахової комісії зі спеціальності «Комп'ютерна інженерія» Павло Гак провів відкрите заняття з дисципліни «Надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем і мереж» на тему «DDos атаки, фішинг, флуд та інші шкідливі інформаційні продукти та боротьба з ними». Під час проведення заняття було використано мультимедійні засоби та сайт спеціальності для кращого засвоєння нового матеріалу студентами. Викладач використав дидактичні засоби : електронний конспект, сайт спеціальності з матеріалами лекції, сучасні інформаційні технології Google. Протягом усього заняття відбувався взаємозв’язок викладача зі студентами, панувала доброзичлива атмосфера. Студенти активно працювали, ділилися досвідом роботи з мережевим та серверним обладнанням. Наостанок було проведено коротеньке тестування по новій темі з використанням онлайн сервісу GoogleForms.


Дисципліна «Програмування»

Викладач О.О.Саковець

11 листопада 2019 року викладач спецдисциплін фахової комісії зі спеціальності «Комп'ютерна інженерія» Олександр Саковець провів відкрите заняття з дисципліни «Програмування» на тему «Обробка двовимірних масивів у мові С++». На початку заняття викладач подав розширений матеріал по двовимірних масивах та варіантах їх реалізації. В майбутньому це буде реалізовано в курсовому проекті з програмування. В другій половині пари студентам було видано завдання по створенню простих програм на побудову матриць. Під час роботи було використано програмне забезпечення Windows 10 та Dev C++. Студенти активно, із зацікавленістю виконували завдання і довели, що володіють теоретичним матеріалом і вміють застосовувати його при виконанні практичних завдань.


Дисципліна "Фізична культура"

Викладач Шерстюк О.О.

11 листопада 2019 року викладач фізичної культури Олег Шерстюк провів відкрите заняття на тему «Баскетбол. Вдосконалення техніки передач м’яча». Студенти ознайомилися з технікою передач м’яча, кидків у кошик та закріпили навички за допомогою двосторонньої навчальної гри. Заняття сприяло розвитку таких фізичних якостей як спритність, витривалість, координація рухів, швидкість та вміння працювати в команді.