ПОЛТАВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


Онлайн-анкети

Перегляд освітньо-професійних програм
Правила проведення контрольних заходів, об’єктивність та неупередженість екзаменаторів, конфлікт інтересів
Форми контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень
Інформованість здобувачів освіти про форми та методи контролю, критерії оцінювання навчальних досягнень
Інформованість здобувачів освіти про політику, стандарти і процедуру дотримання академічної доброчесності