ПОЛТАВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Перелік документів для вступу

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

-      документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2022 року);

-      військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;

-      документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

-      довідки про реєстрацію місця проживання особи, відповідно до додатку 13 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016р. № 207 (для вступників, які претендують на застосування сільського коефіцієнта);

-      медичної довідки за формою 086-о;

-      реєстраційного номера облікової картки платника податків;

-      свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

-      копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

-      копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;

-      копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

-      шість кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;

-      копію довідки про реєстрацію місця проживання особи, відповідно до додатку 13 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016р. № 207 (для вступників, які претендують на застосування сільського коефіцієнта);

-      медичну довідку за формою 086-о;

-      копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

-      копію свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

До заяви вступник додає мотиваційний лист, який подається в електронному вигляді (електронному вигляді або паперовій формі для осіб, які подають заяву в паперовій формі), при цьому додатки підтверджуючих матеріалів до мотиваційного листа можуть прийматися на визначеній Приймальною комісією закладу освіти електронній поштовій скриньці (ptxtnuxt_pryjm_kom@ukr.net).

 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.