ПОЛТАВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Установчі документи та положення


Положення про коледж

Положення про ВСП "Полтавський фаховий коледж Національного університету харчових технологій"

Положення про організацію роботи коледжу

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГАРАНТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗРОБЛЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ПЕРЕГЛЯД ОСВІТНЬО - ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі «Полтавський фаховий коледж Національного університету харчових технологій» ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ВСП «Полтавський фаховий коледж НУХТ» Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ, фізичних та юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету в ВСП "Полтавський фаховий коледж Національного університету харчових технологій" ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову діяльність викладачів у Відокремленому структурному підрозділі «Полтавський фаховий коледж Національного університету харчових технологій» ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність у Відокремленому структурному підрозділі «Полтавський фаховий коледж Національного університету харчових технологій» ПОЛОЖЕННЯ про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі «Полтавський фаховий коледж Національного університету харчових технологій» ПОЛОЖЕННЯ про користування студентським гуртожитком Відокремленого структурного підрозділу "Полтавський фаховий коледж Національного університету харчових технологій" ПОЛОЖЕННЯ про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції

Нормативні документи

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ПОЛТАВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» на 2022-2027 роки Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти і педагогічних працівників План роботи методичної ради коледжу, методичного кабінетут та графік проведення тижнів методичної роботи циклових комісій План підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу у 2022 році Правила внутрішнього розпорядку для працівників та здобувачів освіти Відокремленого структурного підрозділу "Полтавський фаховий коледж Національного університету харчових технологій" Колективний договір на 2016-2020 роки ПОРЯДОК АКРЕДИТАЦІЇ ЖУРНАЛІСТІВ І ТЕХНІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ВІДОКРЕМЛЕНОМУ СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ «ПОЛТАВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» ПОРЯДОК роботи уповноваженої (відповідальної) особи з питань запобігання та виявлення корупції під час вступної кампанії 2022 року у Відокремленому структурному підрозділі «Полтавський фаховий коледж Національного університету харчових технологій»

Педагогічна рада коледжу

Положення про педагогічну раду Рішення педагогічної ради ВСП "Полтавський фаховий коледж НУХТ"

Штатний розпис

Штатний розпис Перелік вакантних посад