ПОЛТАВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Програми вступних випробувань

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ з української мови та математики для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра для вступників на основі базової середньої освіти

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ з української мови, математики та історії України для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра для вступників на основі повної загальної  середньої освіти

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ фахового вступного випробування для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» зі спеціальності 181 Харчові технології  (освітня програма «Виробництво харчової продукції»)

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ фахового вступного випробування для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» зі спеціальності 181 Харчові технології (освітня програма «Зберігання, консервування та переробка молока», «Зберігання, консервування та переробка м’яса»)

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ фахового вступного випробування для вступників на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» для здобуття  освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ  фахового вступного випробування для вступників на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» для здобуття  освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра зі спеціальності  133 «Галузеве машинобудування»

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ  фахового вступного випробування для вступників на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» для здобуття  освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра зі спеціальності  142 «Енергетичне машинобудування»