ПОЛТАВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

133 Галузеве машинобудування (Комп’ютерні технології в машинобудування)

Історія відкриття спеціальності досить давня. Спеціальність «Галузеве машинобудування» з’явилась ще в період організації навчального закладу - у 1930 році. Зараз вона входить до складу електромеханічного відділення.

Матеріально-технічна база : кабінети і лабораторії , виробничі майстерні, викладацький склад дозволяють готувати висококваліфікованих спеціалістів. Викладання профілюючих та фахових дисциплін проводять викладачі, що мають досвід практичної роботи на підприємствах переробної та машинобудівної галузі. Одержані знання дають змогу спеціалістам проектувати, конструювати обладнання харчових виробництв, розробляти і організовувати технологічні процеси оброблення деталей, безпосередньо керувати процесами монтажу, налагодження, експлуатації і ремонту технологічного обладнання.

Значна увага приділяється технічної творчості; працюють предметні гуртки, виконуються курсові і дипломні проєкти з виготовленням діючих лабораторних стендів, макетів, установок.

Високий рівень фахової освіти забезпечують різні види практики, які студенти проходять на передових базових підприємствах та майстернях коледжу.

Підготовка фахівців ведеться за денною формою навчання:

Ліцензійний обсяг:
100 осіб – денна форма навчання.
Випускники продовжують навчання, вступаючи на другий (третій) курс до Національного університету харчових технологій або інших вишів України

Призначення фахівця:
Налагоджує, регулює і ремонтує обладнання для харчової та переробної промисловості. Запобігає, виявляє та усуває технічні несправності у роботі устаткування. Проводить монтаж, балансування та випробування устаткування. У процесі роботи налагоджує і регулює вузли та механізми. Бере участь у різних видах ремонту.

Дипломований фахівець по завершенню може працювати: