ПОЛТАВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

142 Енергетичне машинобудування

Спеціальності «Енергетичне машинобудування» була відкрита у 2006 р. і входить до складу електромеханічного відділення. Коледж є єдиним навчальним закладом в Полтавській області, що готує спеціалістів по обслуговуванню холодильного обладнання.

Холодильно-компресорні машини та установки широко використовуються у системах подачі створення штучного холоду. Рівень затребуваності холодильщика серед технічних спеціальностей є досить високим. Компресорні та холодильні машини знаходять застосування практично у всіх сферах діяльності людини: промислове виробництво й наукові дослідження, будівництво й сільське господарство, зберігання й переробка харчових продуктів, промислове й комфортне кондиціювання, медицина й спорт, будівництво тощо.

Навички практичної роботи, ведення монтажних робіт, підбору за заданих умов відповідного обладнання студенти отримують під час проходження практик на підприємствах харчової промисловості Полтавської області та інших регіонів України.

Підготовка фахівців ведеться за денною формою навчання:

Ліцензійний обсяг:
30 осіб – денна форма навчання.
Під час навчання в коледжі студенти, за бажанням, можуть отримати робітничу професію «Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту та аспірації». Випускники спеціальності мають можливість вступу до ВНЗ за скороченим терміном навчання. Наші випускники вже навчаються в Національному університеті харчових технологій та умському державному університеті.

Призначення фахівця:
Обладнання холодильних установок, обслуговування та ремонт компресорів, допоміжного устаткування, холодильних установок торгівельного холодильного обладнання, побутових холодильників, монтаж кондиціонерів,

Дипломований фахівець по завершенню може працювати: