ПОЛТАВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Історія відкриття спеціальності досить давня. Перший набір студентів за спеціальністю 0627 «Експлуатація засобів та систем автоматизованого технологічного виробництва» був здійснений на підставі наказу №29 від 23.08.1967 р.

Сьогодні спеціальність має сучасну матеріально-технічну базу, досить насичену персональними ЕОМ (чотири комп’ютерні класи), і чотири аудиторії, обладнані мультимедійними засобами навчання. Студенти спеціальності починають вивчати комп’ютерну техніку, як апаратні засоби комп’ютера, так і програмні. Для вивчення спецдисциплін створено одинадцять навчальних лабораторій. Серед них: лабораторії «Засобів технологічного контролю і технічних засобів автоматизації», «Мікропроцесорних систем та програмного забезпечення», «Програмування промислових мікропроцесорних контролерів» «Електричних машин та електроприводу систем автоматизації», «Монтажу, налагодження ремонту та експлуатації технічних засобів автоматизації»

Викладачі циклової комісії підтримують тісні зв’язки з підприємствами переробної промисловості України. Виконуються дипломні проекти на замовлення підприємств країни. За роки існування спеціальності було підготовлено понад 2000 спеціалістів.

Підготовка фахівців ведеться за денною формою навчання:
на базі базової загальної середньої освіти (9кл.);
доукомплектування груп другого курсу абітурієнтами з повною середньою освітою з сертифікатами ЗНО, та диплому кваліфікованого робітника на базі ПТНЗ.

Ліцензійний обсяг:
50 осіб – денна форма навчання.
Випускники продовжують своє навчання, вступаючи на третій курс або на прискорене навчання до Національного університету харчових технологій або інших вишів України

Призначення фахівця:
Випускник спеціальності здатен до комплексного розв’язування завдань, розроблення нових, удосконалення, модернізації та експлуатації існуючих систем автоматизації з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій, виконуючи теоретичні дослідження об’єкта автоматизації системи, обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації, проектування та розроблення прикладного програмного забезпечення різного призначення.

Дипломований фахівець по завершенню навчання може обіймати наступні посади: