ПОЛТАВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

181 Харчові технології

Відокремлений структурний підрозділ «Полтавський фаховий коледж Національного університету харчових технологій» здійснює професійну підготовку фахівців за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр»

зі спеціальності 181 «Харчові технології» за трьома освітньо-професійними програмами:

Технологію виробництва молочних продуктів опановують у коледжі здобувачі освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Зберігання, консервування та переробка молока».

Технологію виробництва м’ясних продуктів опановують у коледжі здобувачі освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Зберігання, консервування та переробка м’яса».

Технологію виробництва різноманітних страв опановують у коледжі здобувачі освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Виробництво харчової продукції».

Під час навчання в коледжі студенти спеціальності «Харчові технології» опановують як теоретичний курс навчання, так і практичний курс під час проведення лабораторних робіт, екскурсій на підприємства харчової та переробної промисловості, різних видів практик.

Після закінчення коледжу студенти спеціальності 181 «Харчові технології» отримують:

освітньо-професійний ступінь:

кваліфікацію:

 

Термін навчання:

• на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) – З роки 5 місяців,

• на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.) - 2 роки 5 місяців,

• на базі ОКР «кваліфікований робітник» - скорочений термін навчання.

Під час навчання в коледжі студенти спеціальності «Харчові технології» опановують як теоретичний курс навчання, так і практичний курс під час проведення лабораторних робіт, екскурсій на підприємства харчової та переробної промисловості,  різних видів практик.

Фаховий молодший бакалавр з харчових технологій може працювати на підприємствах з переробки сільськогосподарської продукції та харчових виробництвах.

Випускники коледжу, які навчалися за освітньо-професійними програмами «Зберігання, консервування та переробка молока» і «Зберігання, консервування та переробка м’яса», здатні виконувати професійну роботу на посадах:

Можуть відкрити власний молоко- або м’ясопереробний цех, а також інше мале підприємство з виготовлення харчової продукції.

Випускники коледжу, які навчалися за освітньо-професійною програмою «Виробництво харчової продукції», здатні виконувати професійну роботу на посадах:

Можуть відкрити власний заклад ресторанного господарства, а також інше мале підприємство з виготовлення харчової продукції.

З метою кращого засвоєння здобувачами освіти фахових дисциплін на відділенні здійснюється проведення більшості лабораторних робіт у спеціалізованих лабораторіях коледжу

Це дає можливість студентам закріпити і розширити теоретичну базу з фахових дисциплін, набути навички з виробництва харчових продуктів та запозичити знання і вміння досвідчених викладачів, а також стимулює здобувачів освіти до поглибленого вивчення свого фаху

Навчання – це не єдина мета студентів коледжу. Творчі конкурси та художня самодіяльність розкривають інші таланти студентської молоді.