ПОЛТАВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Захист курсових проєктів


8 квітня  2022 року відбувся захист курсових проєктів з дисципліни «Монтаж та налагодження технічних засобів автоматизованих систем» здобувачами освіти  групи 41-А спеціальності  151 Автоматизація  та комп’ютерно-інтегровані технології. Курсові проєкти  приймала комісія у складі викладачів Миколи Павленка та Сергія Петрова.

Під час захисту студенти підготували змістовні  доповіді з використанням мультимедійних презентацій.

Були представлені пояснювальні записки і схеми проєкту, виконані у відповідності до завдань на курсове проєктування.

На питання, які задавали члени комісії, студенти  давали чіткі, грамотні та професійні відповіді.Частина здобувачів освіти , які не змогли прибути до коледжу, захищала розроблені проєкти в режимі відеоконференції. 

Захист курсових проєктів завершився успішно.