ПОЛТАВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ ПРОЄКТІВ 41-Х


24 червня 2022 року в ВСП «Полтавський фаховий коледж» Національного університету харчових технологій   здобувачами освіти групи 41 – Х відбувся захист дипломних проєктів.

 До складу ДКК входили:  Віктор Мигаль – заступник головного енергетика АТ «Полтавський турбомеханічний завод»; Олена Дарюга – заступник директора з навчальної роботи; Павло Ксенженко  – викладач спецдисциплін коледжу; Тетяна Варакіна  – викладач спецдисциплін коледжу.

Здобувачі освіти  відповідально підійшли до виконання проєктів і під час  захисту показали вміння грамотно застосовувати знання, отримані при вивченні спеціальних дисциплін та під час проходження  практик на галузевих підприємствах.

 Комісія оцінила якість виконання студентами дипломних проєктів, вміння обґрунтовувати наведені розрахунки та якість відповідей на запитання членів комісії.