ПОЛТАВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Успішний захист дипломних проєктів у механіків


24 червня 2022 року в ВСП «Полтавський фаховий коледж Національного університету харчових технологій»  проходив захист дипломних проєктів здобувачів освіти  спеціальності  133 Галузеве машинобудування.

Для проведення захисту дипломних проєктів було створено кваліфікаційну комісію в складі:    Станіслав Волик, головний інженер ТОВ «Пирятинський сирзавод»- голова Державної екзаменаційної комісії та члени комісії: Анатолій Палаш, кандидат технічних наук, директор коледжу; викладачі   Наталія Гавриленко ,Ольга Сіверченко та Іван Тригуба.

У процесі захисту дипломних проєктів майбутні спеціалісти переконливо та логічно викладали основні результати свого дослідження, чітко відповідали на питання членів комісії, показали високий рівень професійних знань і практичних навичок, що надбали під час навчання у коледжі.

Захист пройшов вдало, на високому професійному рівні. Члени Державної екзаменаційної комісії досить високо оцінили кожного здобувача освіти та побажали молодим спеціалістам творчих успіхів і професійного визнання.