ПОЛТАВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Показове заняття з дисципліни «Економічна теорія»


20 вересня 2022 року в групі 32-ТХ викладачка циклової комісії загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Наталія Гайворонська провела показове заняття з дисципліни «Економічна теорія» на тему «Суть ринку, його завдання, умови виникнення, принципи і функції».

Матеріал студентам викладався у формі лекції з дотриманням плану та структури заняття. Під час проведення лекції було використано мультимедійні засоби та презентаційні матеріали для кращого засвоєння нового матеріалу студентами. Викладачка використовувала дидактичні засоби: конспект лекцій, тести.

Протягом усього заняття відбувався взаємозв’язок зі здобувачами освіти, панувала доброзичлива атмосфера. Студенти активно працювали, відповідали на запитання викладача, робили доповнення.