ПОЛТАВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Показове заняття з дисципліни «Архітектура комп’ютерів»


6 жовтня 2022 року викладач спеціальних дисциплін, кандидат технічних наук, доцент Олексій Тиртишніков провів у групі 31-К показове заняття з дисципліни «Архітектура комп’ютерів» – лекцію «Система команд мікропроцесора I8086».
Під час заняття студенти отримали уявлення про основи мови програмування Assembler-86, вивчили основні машинні команди пересилання даних, зсуви та арифметичні команди мікропроцесора I8086. Докладний розгляд синтаксису, особливостей та прикладів застосування вказаних команд дозволів підготувати студентів до виконання лабораторної роботи «Порядок трасування та налагодження програми мовою Assembler-86 в емуляторі Emu8086. Виконання лінійної програми мікропроцесором Х86».