ПОЛТАВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Показове заняття з дисципліни “Операційні системи та системне програмне забезпечення”


Тема показового заняття: Мережеві операційні системи.

В лекції вивчалось питання мережевих операційних систем. Дані системи являються спеціалізованими і працюють в тандемі з мережевим обладнанням. Було дано визначення мережевих ОС, принцип їх роботи. Частина лекції приділена огляду самих поширених програмних продуктів даного виду.