ПОЛТАВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Захист курсових проєктів з дисципліни «Холодильно-компресорні машини та установки»


16 листопада 2022 року в ВСП «Полтавський фаховий коледж Національного університету харчових технологій» відбувся захист курсових проєктів.

Студенти гр. 41- Х спеціальності «Енергетичне машинобудування» захищали курсові проєкти з дисципліни «Холодильно-компресорні машини та установки».

 Здобувачі освіти відповідально підійшли до виконання проєктів і під час захисту показали вміння грамотно застосовувати знання, отримані при вивченні спеціальних дисциплін, користуватися нормативною та довідковою літературою.

Комісія у складі викладачів спецдисциплін Павла Ксенженка та Тетяни Решти, оцінила якість виконання студентами курсових проєктів, вміння обґрунтовувати наведені розрахунки та якість відповідей на запитання членів комісії.