ПОЛТАВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Циклова комісія технологічних дисциплін

У ВСП «Полтавський фаховий коледж Національного університету харчових технологій» циклова комісія спеціальності «Харчові технології» здійснює професійну підготовку фахівців за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології» за трьома освітньо-професійними програмами:

У складі циклової комісії працюють викладачі, які мають високий рівень теоретичної підготовки та багатий практичний досвід роботи. Щороку викладачі комісії проходять курси підвищення кваліфікації. Два викладача комісії в якості другої вищої освіти мають освітній ступінь «Магістр», а один викладач має науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Головна мета роботи циклової комісії − впровадження новітніх, високоефективних методів навчання, що забезпечують єдність теоретичної та практичної підготовки для формування конкурентоздатного фахівця на ринку праці. Викладачі циклової комісії постійно працюють над підвищенням рівня методичного забезпечення навчальних дисциплін, стимулюють студентів до самостійної роботи та активізують їх пізнавальну діяльність.

Для проведення лабораторних занять з фахових дисциплін у коледжі створені спеціалізовані лабораторії, де студенти під керівництвом викладачів циклової комісії опановують та вдосконалюють навички виготовлення молочних, м’ясних продуктів та ресторанних страв у наближених до виробництва умовах. Поширена практика майстер-класів, які проводять викладачі циклової комісії, а також визнані фахівці у галузях виробництва м’ясної, молочної й ресторанної продукції.

Викладачі циклової комісії активно проводять гурткову роботу, спрямовану на розвиток і удосконалення знань, умінь, навичок і фахової майстерності студентів коледжу.

Дипломовані фахові молодші бакалаври-технологи після закінчення коледжу успішно будують свою кар’єру та ефективно працюють у закладах ресторанного господарства, підприємствах переробної промисловості, галузевих організаціях різних видів діяльності й форм власності.


Склад комісії

Гузевська І.І.
голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії
Михайлик Т.О.
спеціаліст вищої категорії
Василевська Н.П.
спеціаліст вищої категорії
Васецька Л.В.
спеціаліст вищої категорії
Надточій Н.І.
спеціаліст вищої категорії
Марченко Т.С.
спеціаліст першої категорії
Палаш О.В.
спеціаліст вищої категорії
Дарюга О.А.
спеціаліст вищої категорії
Соловей Л.В.
кандидат педагогічних наук,спеціаліст вищої категорії
Ліхоліп І.А.
спеціаліст першої категорії
Деряга Н.О.
спеціаліст вищої категорії,викладач-методист

Останні новини
Написати голові циклової комісії