ПОЛТАВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Циклова комісія спеціальностей галузевого та енергетичного машинобудування

Циклова комісія спеціальностей галузевого та енергетичного машинобудування здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» за спеціальностями:

Циклова комісія механічних дисциплін започаткувала свою роботу ще в період організації навчального закладу - у 1930 році, а спеціальність «Енергетичне машинобудування» була відкрита у 2006 р.

Викладачі комісії постійно працюють над вдосконаленням навчально-методичного забезпечення дисциплін, а саме: створюють електронні посібники, підручники, розробляють курси лекцій, які використовуються для дистанційних курсів у віртуальному навчальному середовищі MOODLE.

Основним завданням комісії є підготовка студентів за фахом, підвищення якості знань студентів, впровадження компетентно-орієнтованого навчання, розробка ефективних форм і методів навчально-виховної роботи, розвиток у студентів наукової думки та залучення їх до дослідницьких пошуків, забезпечення єдності теоретичного та практичного навчання. Особлива увага приділяється зв’язку навчального процесу з виробництвом, практичного застосування теоретичних знань.

Циклова комісія спеціальностей галузевого та енергетичного машинобудування є випусковою, тому основне навантаження при вивченні спеціальних дисциплін, проведенні практичного навчання, виконанні курсових і дипломних проектів лежить на викладачах саме цієї комісії.


Склад комісії

Сіверченко О.В.
спеціаліст вищої категорії, голова комісії
Палаш А.А.
директор коледжу,кандидат технічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Тригуба І.М.
спеціаліст першої категорії
Аксюк Н.В.
спеціаліст першої категорії
Ксенженко П.О.
спеціаліст вищої категорії
Решта Т.М.
спеціаліст першої категорії
Варакіна Т.П.
спеціаліст вищої категорії

Останні новини
Написати голові циклової комісії